Hívás most!

Szolgáltatási területek

  • Alapellátás
  • Járóbeteg szakellátás
  • Fekvőbeteg ellátás

IC terv-kézikönyv elkészítése (rendelőre-intézetre szabottan), rendszeres felülvizsgálata

Hiányosságok feltárása, feljegyzés készítése, írásban szakmai javaslattétel.

Igény és törvényi szabályozás szerint higiénés szemle elvégzése, infekciókontroll témakörben történő oktatások tartása (helyszínen- csoportosan)

Protokollok elkészítése, Ajánlás fertőtlenítőszerekről részletesen

Szükség esetén más IC szakember bevonása

Minőségbiztosítási Rendszer felállítása, működtetése, belső auditok elvégzése, igény szerint, Alap- és Járóbeteg ellátásban.