Infekciókontroll Kézikönyv intézményre szabottan

Az Infekciókontroll Kézikönyv minden egészségügyi szolgáltató működési engedélyéhez szükséges, készítésekor figyelembe kell venni a hatályos jogszabályokat, szakhatósági előírásokat, szakmai irányelveket, szakmai protokollokat, módszertani leveleket, és egyéb szabályozókat.

Intézményre / praxisra szabott formában íródik, figyelembe véve és részletezve a helyi sajátosságokat. A kézikönyv készítésének célja, a fertőzések átvitelének megelőzése és a nosocomiális fertőzések kialakulásának csökkentése. Az Infekciókontroll Kézikönyv, ajánlásokat és gyakorlati útmutatást tartalmaz a betegellátással kapcsolatban.

Mit tartalmaz a szolgáltatás?

  • Infekciókontroll kézikönyv/terv készítése, rendelőre/intézetre szabott, majd dokumentált 2 évente történő felülvizsgálata
  • Protokollok készítése
  • Helyszíni higiénés szemle elvégzése, hiányosságok feltárása, feljegyzés készítése, írásban javaslatok tétele
  • Infekciókontroll témakörben oktatások/továbbképzések megtartása a helyszínen

Infekciókontroll kézikönyv készítése egészségügyi szolgáltatók részére

  • Háziorvosi rendelők
  • Fogorvosi rendelők
  • Foglalkozás Egészségügyi rendelők
  • Szociális otthonok
  • Idősek otthona
  • Gasztroenterológiai rendelők

Infekciókontroll szabályzat

Az infekciókontroll terv, a minőségügyi dokumentációk részét képezi, szabályzatként szerepel. Fontos higiénés előírásokat tartalmaz az egészségügyi szolgáltató működésével kapcsolatban.

Infekciókontroll szemle

Az előelőírások gyakorlatban történő alkalmazásának helyszíni ellenőrzése. A infekciókontroll szemle alapján feljegyzés készül a tapasztaltakról, infekciókontroll ajánlásokkal a változtatásokra, valamint alapjául szolgál az infekciókontroll tervnek / kézikönyvnek.

Infekciókontroll terv

Az alapellátásban alkalmazott szabályzat, ami iránymutatást nyújt a tevékenységek, folyamatok infekciókontroll szabályok szerint történő alkalmazásához. Felülvizsgálata kétévente kötelező.

Higiénés szemlék

A higiénés szemlék célja: a megelőzés.
Olyan környezet, állapot, tevékenység kidolgozására irányuló törekvés, amely az adott körülmények között csökkentheti a nosocomiális fertőzések előfordulását.

A szemle során tapasztalt anomáliák menet közben, vagy a szemle végén megbeszélésre
kerülnek. A szemlét végző tanácsokat ad a helyes munkamódszerekre, a helytelen gyakorlat,
észlelt hibák kijavítására, figyelembe véve a szervezeti egységek higiénés folyamat
leírásaiban foglaltakat.
Az infekciókontroll nurse feljegyzést készít a higiénés szemléről a javaslatokkal együtt, majd megküld az érintett szervezeti egység vezetőjének.


Linkek

www.antsz.hu


Magyar Infekciókontroll Társaság

www.infekciokontroll.hu


www.imeonline.hu

www.meszk.hu

Miskolci Vállalkozó Háziorvosi Rendszert Működtető Egyesülés
www.mvhr.hu


Nemzeti Népegészségügyi Központ: https://www.nnk.gov.hu

World Health Organization: https://www.who.int

European Centre for Disease Prevention and Control: https://www.ecdc.europa.eu