Hívás most!

Szolgáltatások

Mit tartalmaz a szolgáltatás?

  • Infekciókontroll kézikönyv/terv készítése, rendelőre/intézetre szabott, majd dokumentált 2 évente történő felülvizsgálata
  • Protokollok készítése
  • Helyszíni higiénés szemle elvégzése, hiányosságok feltárása, feljegyzés készítése, írásban javaslatok tétele
  • Infekciókontroll témakörben oktatások/továbbképzések megtartása a helyszínen is. Az oktatáshoz a  szükséges technika rendelkezésre  áll

Higiénés szemlék

A higiénés szemlék célja: a megelőzés.
Olyan környezet, állapot, tevékenység kidolgozására irányuló törekvés, amely az adott körülmények között csökkentheti a nosocomiális fertőzések előfordulását.

A szemle során tapasztalt anomáliák menet közben, vagy a szemle végén megbeszélésre
kerülnek. A szemlét végző tanácsokat ad a helyes munkamódszerekre, a helytelen gyakorlat,
észlelt hibák kijavítására, figyelembe véve a szervezeti egységek higiénés folyamat
leírásaiban foglaltakat.
Az infekciókontroll nurse feljegyzést készít a higiénés szemléről a javaslatokkal együtt, majd megküld az érintett szervezeti egység vezetőjének.

Magánrendelők számára is dolgozom!


 

Linkek:

www.antsz.hu

Magyar Infekciókontroll Társaság

www.infekciokontroll.hu

 

www.imeonline.hu

www.meszk.hu

Miskolci Vállalkozó Háziorvosi Rendszert Működtető Egyesülés
www.mvhr.hu