Minőségbiztosítás az alapellátásban, minőségbiztosítási rendszer

Jó minőségű az egészségügyi a szolgáltatás, ha azt nyújtja az embereknek, amire szükségük van, egyúttal azt is, amit akarnak, és mindezt lehetőleg a legalacsonyabb költségek mellett
John Ovretveit

Minőségbiztosítási rendszer működtetése

Minőségbiztosítási rendszert minden egészségügyi szolgáltatónak törvény előírta kötelezettsége működtetni.

Ezt írja elő az egészségügyi törvény (1997. évi CLIV.) 121. §-a, melyet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. ESzCsM rendelet 2012. július 1-től hatályos módosítása megerősít.

Minőségbiztosítási dokumentációk a szabványnak megfelelően

 • Minőségpolitikai nyilatkozat
 • Minőségcél
 • Minőségirányítási Kézikönyv (MK)
 • Működési Rend (MR)
 • Minőségügyi eljárások (ME)
 • Eljárásrendek (ER)
 • Szabályzatok (SZ)
 • Bizonylati Album (BA)
 • Protokollok

Minőségbiztosítási rendszer készítése

Ezek a dokumentumok a meghatározott kötelező elemeket tartalmazva kerülnek átadásra. A szolgáltató saját speciális adataival egészítem ki, például a Működési Rendben: a szolgáltató hatósági engedélyében szereplő adataival, a szolgáltató rendelési idejével, személyzet összetételével, munkarenddel, stb.

Mit tartalmaz a minőségbiztosítási rendszer?

A minőségbizosítási rendszer tartalmazza az ISO alapú Szabványok (esetünkben: MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények) valamelyikét, illetve a szervezet tevékenységének sajátosságára tekintettel a kiegészítéseket (esetünkben: Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok –MEES Kézikönyv). Ezzel komplett módon szabályozza a szolgáltató általános (vezetési feladatok) és egészségügyi-speciális (betegellátási folyamatok) tevékenységeit.

A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok, jelenleg hatályos MEES 2.0. változata, az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelésére szolgáló, egészségügy specifikus követelmények gyűjteménye, ami egyaránt alkalmazható az alap-, járó-, vagy a fekvőbeteg ellátásban. A standard gyűjtemény kiemelt jelentőséget tulajdonít a megfelelő egészségügyi ellátásnak, a betegbiztonságnak és az egészségnevelésnek, általa azonos szempontok szerint összehasonlíthatóak az ellátási folyamatok és tevékenységek.

Az infekciókontroll egy minőségi standard, mely nélkülözhetetlen a páciensek és az ellátást végző személyzet egészsége és biztonsága szempontjából, egy hatékony program, amely kulcseleme a minőségi betegellátásnak.

A minőségbiztosítás feladata

 • A teljes folyamat minőségi ellenőrzése és minőségi irányítása
 • A vevők érdekeinek érvényesítése, igényeinek kielégítése
 • Objektív felülvizsgálat biztosítása, mely lehet külső szervezet által végzett felülvizsgálat is

Szakmai tapasztalat

Tapasztalataim és végzettségem alapján vállalom, hogy a praxis / intézet sajátosságait figyelembe véve személyre/ intézetre szabott minőségirányítási rendszert vezetek be, és igény szerint működtetem.
Vállalom a belső auditok rendszeres elvégzését és felkészítést a külső auditra, nagyobb létesítmény esetén kollégáimmal együtt.