Minőségbiztosítás alapellátásban – jogszabályok

 • 1997. évi CLIV. Törvény az Egészségügyről
 • 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
 • 20/2009. ( VI. 18 ) Eü.M  Rendelet: A rendelet 4.§ 1, 2, 3, pontja, és az 5.§ alapján) Infekciókontroll tevékenység folytatása az ellátási szintnek megfelelően,
 • 33/2006. (VIII. 23.) Eü.M. Rendelet: A fertőző betegségek, és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 3.) NM rendelet módosításáról.
 • 12/2012 ( III. 6. ) NEFMI rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról.
 • 18/1998. ( VI. 3. ) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
 • A Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ közleménye a betegellátás során a vérrel és testváladékkal terjedő vírusfertőzések megelőzéséről. Egészségügyi Közlöny LIII. Évf. 24. szám 4321-4488. 2003.
 • tájékoztató a betegellátás és a járványügyi gyakorlat részére az engedélyezett és forgalmazott fertőtlenítőszerekről (Bp. 2006)
 • Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós Osztálya:
  • Dr. Pechó Zoltán: „Tájékoztató a sterilizálásról” (Bp. 2006.)
  • Dr. Pechó Zoltán: „Tájékoztató a fertőtlenítésről” (Bp. 2012.)

Minőségbiztosítás

Az 1997. évi CLIV. Törvény az Egészségügyről

119. § (1) A minőségi rendszer célja az egészségügyi szolgáltatások minőségének biztosítása.

  • (2) A minőségi követelmények meghatározását, ezek teljesítésének ellenőrzését, értékelését, szükség szerint tanúsítását és a folyamatos minőségfejlesztést.
  • (3) Az egészségügyi szolgáltatás megfelelő minőségének alapvető feltétele, hogy
  • a) azt kizárólag jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szolgáltató nyújtsa;
  • b) az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek,
  • c) az az egyén számára:

– az egészségi állapotában az elérhető legnagyobb tényleges állapotjavulást eredményezze,
– lehetővé tegye a betegjogok érvényesülését;

 • d) a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával szakmailag hatásosan nyújtható legyen.

120. § Az egészségügyi szolgáltatások minőségét és minőségfejlesztését a szolgáltató belső minőségügyi rendszere, valamint a szakmai felügyeletet gyakorló szervezet ellenőrzési rendszere, a külső minőségi rendszer biztosítja.

A belső minőségügyi rendszer

121. § Minden egészségügyi intézmény biztosítja a belső minőségügyi rendszer működését, amelynek célja

 • a) a szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztése, a szolgáltatás folyamatainak megismerése és részletes tervezése, ideértve a lehetséges hibák megelőzésének tervezését is,
 • b) a szolgáltatás során felmerülő hiányosságok időben történő felismerése, a megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele és ezek ellenőrzése,
 • c) a hiányosságok okainak feltárása, az azokból fakadó költségek, károk csökkentése,
 • d) a szakmai és minőségügyi követelményeknek való megfelelés és a saját követelményrendszer fejlesztése.