MEES

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok

A MEES kézikönyv a szolgáltatás minőségi értékelésére szolgáló egészségügy specifikus követelmények gyűjteménye.

Az egészségügyi szolgáltatók szakmai tevékenységét, annak minőségét objektíven megítélni, azokat minősíteni csak jól mérhető és egymással összehasonlítható paraméterek alapján lehet. A standardok biztosítják az azonos szakmai tevékenységek egységes szemléletű értékelését minősítését.
A kézikönyv működési formától független, azaz érvényes mind a vállalkozói, mind az önkormányzati
működtetésű egészségügyi szolgáltatókra.

A standardok alkalmasak a szolgáltató szervezeten belüli szakmai és szervezeti tevékenység ellenőrzésére, nyomon követésére, értékelésére, azaz a belső auditra, a külső fél általi minősítésre, szakmai ellenőrzésre, szakfelügyeleti (klinikai) auditra. A külső minőségértékelés formája a tanúsítás is, melynek alapja lehet az ISO 9001:2000 szabvány illetve a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok. A tanúsítást független auditáló szervezetek végzik, melyek optimális esetben rendelkeznek a Nemzeti Akkreditáló Testület által kiadott akkreditációval a MEES szerinti tanúsításra.

A MEES egy 2000-ben kezdődött folyamatos fejlesztési folyamat eredménye, mely az alapellátástól a
fekvőbeteg ellátásig magába foglalja a különböző ellátási szinteken történő betegellátásra vonatkozó
standardokat, standardmagyarázatokat és felülvizsgálati kritériumokat.

A MEES kézikönyv 6 fő csoportot alkot

1.  A háziorvosi ellátás folyamata

 • Páciens/beteg bejelentkezése és irányítása (H.BEF)
 • Betegvizsgálat (H.BEV)
 • Beteg gyógykezelése (H.BEGY)
 • Prevenció-Megelőzés, szűrés, gondozás (H.PREV)
 • Idősek otthona
 • Gasztroenterológiai rendelők

2.  A védőnői ellátás folyamata

 • Nővédelmi gondozás (V.NÖV)
 • Várandós anya gondozása (V.VAG)
 • Gyermekágyas gondozása (V.GYÁG)
 • Újszülött és csecsemő gondozása (V.ÚGYG)
 • 1-3 éves korú kisded gondozása (VKDG)
 • 3-6 év közötti gyermek védőnői ellátása (V.KGYG)
 • Védőoltás (V.OLT)
 • Iskolás, illetve tanköteles korú gyermek védőnői ellátása (V.ISK)
 • Védőnői vizsgálatok, szűrővizsgálatok (V.SZŰR)
 • A védőnői ellátás jelzőrendszere (V.VEJ)
 • Egészségfejlesztési tevékenység (V.EFT)

3.  A járóbeteg ellátás folyamata

 • Betegbejelentkezés, betegfelvétel (J.BEF)
 • Betegvizsgálat (J.BEV)
 • Gyógykezelés, terápia (J.BEGY)
 • Gondozás, továbbutalás, elbocsátás (J.GTE)

4.  A fekvőbeteg ellátás folyamata

 • Betegbejelentkezés, betegfelvétel (F.BEF)
 • Betegvizsgálat (F.BEV)
 • Gyógykezelés, terápia (F.BEGY)
 • Áthelyezés, továbbutalás, elbocsátás, halálozás (F.ÁTE)

5.  Általános diagnosztikai folyamatok

 • Diagnosztika (DNG)

6.  Általános vezetési és támogató folyamatok

 • Betegjogok, tájékoztatás, adatkezelés (BTA)
 • Minőségmenedzsment, értékelés (MIN)
 • Vezetés (VEZ)
 • Gazdálkodás az erőforrásokkal. Humánerőforrás-menedzsment (HEM)
 • Gazdálkodás az erőforrásokkal. Épületek, berendezések biztonsága (ÉBB)